Ваш електронски водич за јавне набавке

ПАКЕТ МОЈЕ НАБАВКЕ

Пакет Моје набавке је саставни део Семинара Србије и представља Ваш водич кроз процесе јавних набавки!

Пакет Моје набавке је настао као производ наше вишегодишње сарадње са наручиоцима и има задатак да олакша и аутоматизује пороцес планирања и спровођења набавки код наручилаца. Службеници за јавне набавке често раде на више набавки истовремено, а често су оптерећени и другим пословима. У таквим околностима, грешке су неминовне.
Моје набавке су Ваш сигуран партнер да до грешака не дође.

Пакет Моје набавке обухвата више производа и услуга у једном:

Електронски водич за јавне набавке

Електронски водич за јавне набавке представља водич проз процес планирања набавки и спровођења сваке појединачне набавке. Приказ у виду ходограма, наручиоцу омогућава да увек зна у којој фази се налази сваки поступак набавке, које активности наручилац треба да предузме, која документа да донесе и који су рокови за завршетак сваке активности. Сва документа у поступку јавне набавке су интегрисана у пакет и наручилац их врло једноставно попуњава, штампа и складишти у бази. Пакет је врло једноставан за коришћење, а програмиран је тако да не даје могућност наручиоцу да прескаче одређене активности и документа, чиме је могућност грешака у поступку сведена на минимум. Систем даје потврду о успешности завршетка сваког корака и фазе у поступку набавке.

Стручне консултације путем е-маила и телефона

На Ваша питања у вези јавних набавки наши стални консултанти и сарадници из државних органа, одговарају путем е-маила и телефонским путем у најкраћем року.

Бесплатна радионица или стручни скуп у организацији Семинара Србије

Семинари Србије организују годишње више од 20 практичних радионица на актуелне теме о јавним набавкама широм Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Ужице), као и стручна саветовања у сарадњи са представницима Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права. Сваки корисник пакета може изабрати један од догађаја коме ће службеник / лице за јавне набавке или друго лице, присуствовати бесплатно.

Електронска верзија Приручника у издању Семинара Србије

У издању Семинара Србије током 2016. године издата су 2 приручника на тему набавки из члана 39. став 2. и спровођења поступка јавне набавке мале вредности. У наредном периоду планирано је још неколико издања. Ова издања корисници пакета ће добити у оквиру своје електронске базе.

База прописа о јавним набавкама, стручна мишљења и ставови

У оквиру пакета, корисници ће имати приступ свим прописима који регулишу јавне набавке, али и осталим прописима који су важни за успешно планирање и спровођење јавних набавки, као што су: прописи из области буџетског система и јавних финансија, прописи о грађењу, облигационим односима и сл. Сви на једном месту и лако доступни корисницима. Поред прописа, у пакету ће се наћи и стручна мишљења и ставови релевантних државних органа.